Generalforsamlingen utsettes

I forbindelse med corona-situasjonen utsettes årets generalforsamling.

I forbindelse med corona-situasjonen må vi følge de generelle forskriftene, og vi må derfor avlyse generalforsamlingen som var planlagt 20. mai 2020.

Det er ikke mulig å avholde generalforsamlingen ved fysisk oppmøte, og det vil derfor bli avholdt en elektronisk generalforsamling på et litt senere tidspunkt. Styret vil komme tilbake med detaljer rundt dette snarlig.