Jul og nyttår – høytid for brann

Desember er en av årets verste brannmåneder. Vær derfor forsiktig med levende lys og julebelysning.

I julen øker bruken av levende lys, og vi kobler til elektrisk julebelysning og lager hyppigere mat hjemme enn til hverdags. Dette kan være med på å øke brannfaren, og det kan være lurt å tenke gjennom brannsikkerheten før jul.

Her er noen gode råd for å unngå branntilløp i juletiden:

  • Gå aldri fra levende lys. Blås ut lysene hvis du forlater rommet.
  • Ikke bruk levende lys sammen med juledekorasjoner eller antennelige lysmansjetter.
  • Hold mat under tilberedning i ovnen med oppsyn. Ikke forlat huset selv om du har mat som skal tilberedes over flere timer. Det kan få fatale følger om du ikke når hjem i tide.
  • Ha slukkeutstyr som brannteppe eller håndslokker tilgjengelig på kjøkkenet. Fettbranner skal ikke slukkes med vann.
  • Følg alltid bruksanvisningen for elektrisk utebelysning og julebelysning, og bruk den kun til det den er beregnet for.
  • Slå alltid av julebelysninge..n om natten og når du ikke er hjemme.
  • Sjekk at du har fungerende røykvarslere. Det skal være en i hver etasje, og helst en i hvert rom.
  • Ha slokkeutstyr lett tilgjengelig i boligen. Sørg for at alle vet hvordan det brukes, og sjekke utstyret hvert kvartal.

Vi ønsker deg en god og brannsikker jul!