Klager på støy fra leiligheter

Husk at husordensreglene fortsatt gjelder selv om det avholdes møter eller samlinger i boligen.

Den siste tiden har det kommet flere klager på brudd på husordensreglene, bl.a. på høy musikk, sang og støy.

Dersom du opplever plagsom støy fra en nabo kan du ta kontakt med Bomiljøvakten. Styret får i slilke tilfeller en skriftlig rapport fra Securitas. Denne blir brukt som dokumentasjon i videre oppfølging av saken.

Andelseiere som ikke følger husordensreglene kan i ytterste konsekvens få salgspålegg på leiligheten og må da flytte fra borettslaget.

Husk også smitteforebyggende tiltak, og følg alltid Folkehelseinstituttets veiledning.