Kontroll av brannveier er gjennomført

Tidligere denne måneden ble det gjennomført kontroll av brannveier i borettslaget.

Fri brannveier er viktig i tilfelle det skulle oppstå en brann i borettslaget og 2. november 2020 gjennomførte styret en kontroll.

Kontrollen ble gjennomført uten at det ble avdekket store avvik. Styret ønsker å takke alle beboerne for at de er med på å holde brannveiene frie. Vi ser en tydelig forbedring fra tidligere kontroller.