Foto: Pixabay.com/stux

Lading av el-biler

Styret har jobbet med å se på ulike løsninger for lading av el-biler.

Regjeringen foreslår å lovbestemme at elbileiere i borettslag skal ha rett til å lade hjemme. Dette lovforslaget har vært sendt ut på høring.

I påvente av at loven skal fastsettes har styret valgt å sette denne prosessen på vent, da vi ikke vet det endelige utfallet av lovteksten og hvilke krav som vil bli stilt til ladeanlegg og kapasitet.

Styret vil ta opp igjen saken når endelig lovtekst foreligger.

Borettslaget har i dag noen ladeplasser. Disse er for tiden utleid, men andelseiere kan sette seg på venteliste på disse plassene.