Nå rengjøres parkeringshuset og parkeringsplassen

I perioden 26. april 2021 kl 08.00 til torsdag 29. april 2021 kl 1700 rengjøres parkeringshus, uteparkering og gjesteparkeringen.

Alle biler og gjenstander som er plassert i parkeringshuset og parkeringsplassene må være fjernet. Husk at ting og gjenstander ikke skal oppbevares i parkeringshuset. Dette med hensyn til brannforskrifter og vedlikehold.

Ingen biler skal tilbake til parkeringshuset før arbeidet er ferdig. Dette på grunn av at det må tørke før biler kan parkeres der igjen.

Biler som ikke blir fjernet vil bli bøtelagt/borttauet.

I år er det satt av ekstra tid på grunn av arbeider som skal gjennomføres i parkeringshuset.

Vi vil åpne opp parkeringen etter hvert som arbeidene fullføres.

Gjesteparkeringen er stengt i hele perioden.

Gjenåpningen vil gjennomføres slik:

Mandag 26. april 2021 kl 1700:

  • Øvre plan i parkeringshuset åpnes og kan benyttes for parkering.
  • Uteplassene åpnes, bortsett fra plassene som er mot/langs P-huset.

Torsdag 29. april kl 1700:

  • Nedre og midtre plan i parkeringshuset åpnes.
  • Resterende parkeringsplasser åpnes.
  • Gjesteparkeringen gjenåpnes.

Lading av el.biler:

El-bilplassene kan benyttes av de som leier disse alle dager mellom kl 1800 og 0700. Biler som er parkert på disse plassene må være flyttet senest kl 0700 og kan først parkere der igjen kl 1800.

Det er etablert midlertidig parkering på lekeplassen vak storeblokka. Det er innkjøring ved Ammerudveien 50. Vær ekstra aktsom når du kjører for du kjører inn i området hvor barn leker.

Denne midlertidige parkeringsplassen kan benyttes i perioden 26. april 2021 til 30. april 2021. Etter dette er det ikke tillatt å parkere her.