Nye gjesteparkeringskort

Fra 1. januar 2022 er de gamle kortene ikke lenger være gyldige.

De gamle gjesteparkeringskortene fra Smart Security er ikke gyldig fra og med 1. januar 2022.

Alle gjester som benytter gjesteplassene må fra denne datoen benytte nye gjesteparkeringskort fra P-Service.

Du kan hente nytt kort på vaktmesterkontoret eller fylle inn skjemaet nedenfor. Skovli vil i så fall legge nytt kort i postkassen din.

Det gamle kortet er ugyldig fra 1. januar 2022 og dersom det blir benyttet vil du få parkeringsgebyr.

    captcha