Nye parkeringskontrakter

Alle som leier garasje- eller parkeringsplass får nå tilsendt oppsigelse av den gamle kontrakten og tilbud om ny.

Styret har valgt å lage ny kontrakt for alle som leier garasje- eller parkeringsplass. Dette er gjort for å få en felles kontrakt for alle som leier plass. De nye kontraktene tar også høyde for at vi har færre garasje- og parkeringsplasser enn det vi har leiligheter.

For at du fortsatt skal kunne benytte den garasje- eller parkeringsplassen du har i dag må du signere den nye kontrakten og levere denne i styrets postkasse i Ammerudveien 56 innen 31. oktober 2020.

Dersom du velger å ikke signere den nye kontrakten vil plassen din ble leid ut til nestemann på ventelisten.

Vi understreker enda en gang at plassene kun skal benyttes til parkering av bil. Det innebærer at lagring av for eksempel dekk og andre gjenstander ikke er tillatt. Dette må fjernes. Bilreparasjoner eller «mekking» på bilene på plassen er heller ikke tillatt.