Økning i felleskostnadene

Fra mars økes felleskostnadene med 3%.

På grunn av den generelle prisstigning er det nødvendig for borettslaget å øke felleskostnadene. Felleskostnadene har ikke vært økt siden våtromsrehabilitering i 2016.

Dersom vi skulle ha fulgt økningen i konsumprisindeksen i denne perioden skulle felleskostnadene vært økt med 6,7%. Styret har vedtatt at felleskostnadene økes med 3% fra og med mars 2020.