Rengjøring av P-hus og P-plasser

Torsdag 25. april 2019 vil parkeringshuset og parkeringsplassene spyles og feies. Mellom kl 0800 og 1700 må derfor bilen være fjernet.

Alle biler og gjenstander som er plassert i parkeringshuset og parkeringsplassene må være fjernet. Husk at ting og gjenstander ikke skal oppbevares i parkeringshuset. Dette med hensyn til brannforskrifter og vedlikehold.

Biler som ikke blir fjernet vil bli bøtelagt/borttauet.

Denne dagen kan biler parkere på ballplassen bak store-blokka.

Sist oppdatert: