Rengjøring av parkeringshus, parkeringsplasser og gjesteparkering

Onsdag 13. mai mellom kl 08.00 og 17.00 rengjøres parkeringshus, uteparkering og gjesteparkeringen.

Alle biler og gjenstander som er plassert i parkeringshuset og parkeringsplassene må være fjernet. Husk at ting og gjenstander ikke skal oppbevares i parkeringshuset. Dette med hensyn til brannforskrifter og vedlikehold.

Ingen biler skal tilbake til parkeringshuset før arbeidet er ferdig. Dette på grunn av at det må tørke før biler kan parkers der igjen.

Biler som ikke blir fjernet vil bli bøtelagt/borttauet.