Skilting av postkasser

Mangler du postkasseskilt? Er postkassen merket med dymotape eller hjemmelagde navnelapper?

Det er beboers ansvar å skilte postkasse i samsvar med borettslagets regler. Postkassekilt skal bestilles hos vaktmester. Skiltene er gratis.

De som bor på framleie kan også få skilt i den perioden de bor her. Nytt skilt kan også bestilles ved endring av navn og dersom husstanden får flere eller færre beboere.

Skiltene skal være påført leilighetsnummer og beboers navn – kun godkjente skilt. Skilting med tape og/eller påføring av navn med tusj er ikke tillatt. Dersom det skrives med tusj på kassa vil styret bestille og montere ny postkassedør for eiers regning.

Der gjelder selvsagt også ved endring av navn, ved fremleie av leiligheten og der husstanden øker med en- eller flere familiemedlemmer. 

Dersom du trenger postkasseskilt kan dette bestilles ved å fylle ut skjemaet nedenfor:

    captcha