Uteområdene skal utbedres

Styret arbeider fortsatt med planene for rehabilitering av uteområdene.

Den pågående pandemien har forsinket prosessen med utbedringen av uteområdene.

Også hos våre underleverandører opplever forsinkelser som følge av pandemien. Det har derfor vært vanskelig å få på plass alt som trengs for å kunne gjennomføre utbedringen i år. Styret har derfor vedtatt at utbedringen skal gjennomføres til neste år.

Styret jobber videre med prosjektet gjennom vinteren slik at vi er klare for å begynne utbedringen til sommeren.