Varmesentralen sørger for stabil drift

Hafslund hadde i 2018 flere korte stopp i leveransen av varme til varmesentralen. Når det skjer blir den gamle oljefyren startet opp automatisk.

Vi har beholdt den ene oljefyren som ekstra sikkerhet og backup. Det er alltid godt med olje på tanken. Regjeringen har innført et nasjonalt forbud mot oljefyring, som vil tre i kraft fra 1.januar 2020. Forbudet omfatter all bruk av mineralolje (fyringsolje og parafin) til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg fra 2020, men vi er heldigvis ikke omfattet av dette da olje er backup for oss.

Oljen som brukes når Hafslund ikke greier å levere varme til varmesentralen blir erstattet av Hafslund fullt ut.