Foto: Markus Spiske/Pixabay.com

Vi rydder i sykkelboder og sykkelstativer

Sykler må merkes med leilighetsnummer og årstall.

Alle som har sykler i sykkelbodene eller i sykkelstativene ute, må merke syklene sine med leilighetsnummer og årstall innen søndag 7. mai 2023.

Umerkede sykler vil bli kastet 8. mai 2023.