Foto: Pixabay.com/blende12
Foto: Pixabay.com/blende12

Viktig info om dyrehold

Vi minner om at det ikke er tillatt å holde dyr i borettslaget. Unntaket fra dette er hund hvor det er undertegnet egen hundekontrakt samt innekatt. Dette er nedfelt i våre husordensregler, sist endret på generalforsamlingen 4. juni 2015.

Styret opplever at beboere ikke overholder hundekontrakten eller at det ikke er skrevet hundekontrakt. I tillegg opplever vi jevnlig at hund og katt luftes på borettslagets område. Dette er i strid med husordensreglene.

1. Hunder skal føres i bånd både ut og inn av oppganger. Hunder skal ikke luftes på borettslagets eiendom. Det forutsettes at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser overfor hundeeiere om disse ikke overholdes.

2. Andelseier erklærer seg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som hans/hennes hund måtte påføre Ammerudkollen Borettslag eller andelseiere i borettslaget. Eier av hund forplikter seg til omgående å fjerne eventuelle ekskrementer fra trappeganger, veier, plener og lignende innenfor borettslagets område.

3. Dersom det kommer berettigede klager fra andelseiere over lukt, bråk – eller at hundeholdet på annen måte sjenerer naboer erklærer undertegnede andelseier seg innforstått med at hunden straks må fjernes fra leiligheten.

Det kreves ingen kontrakt for innekatter. Innekatt er katt som bare oppholder seg inne og som ikke ferdes ute.

Katter skal ikke luftes eller slippes fritt på borettslagets område. Katter bruker gjerne sandkassene til å gjøre fra seg. Barna i borettslaget bruker sandkassene til lek, og vi ønsker at de skal slippe å oppleve å bli syke eller få avføring på klær og hender.

Dersom erklæring om hundehold ikke overholdes, ikke er undertegnet eller ved berettigede klager kan styret forlange at dyret blir fjernet (gjelder både hund og katt). Brudd på husordensreglene kan medføre salgspålegg for leiligheten.

Borettslagets område er stort og er på bildet nedenfor markert med gult. På dette området er det ikke tillatt med lufting.

Borettslagets område
Borettslagets område