Nyheter

Generalforsamlingen 2021

Den pågående pandemien gjør det umulig å gjennomføre en fysisk samling. Årets generalforsamling gjennomføres derfor digitalt.

Foto: Pixabay.com/blende12
Nyheter

Viktig info om dyrehold

Vi minner om at det ikke er tillatt å holde dyr i borettslaget. Unntaket fra dette er hund hvor det er undertegnet egen hundekontrakt samt innekatt. Dette er nedfelt i våre husordensregler, sist endret på generalforsamlingen 4. juni 2015.