Beboerguide

Fellesvaskerier

Fellesvaskeriene er i Ammerudveien 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 70 og i Alundamveien 34,36.

Beboerguide

Forkjøpsrett

Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 02333.

Beboerguide

Forretningsfører

Et godt samarbeid mellom styret og forretningsfører er til boligselskapets beste.

Beboerguide

Forsikringsavtale

Borettslagets eiendommer er forsikret i IF Skadeforsikring. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr.

No Picture
Beboerguide

Fullmakt

Dersom du som andelseier ikke har mulighet for å stille på generalforsamlingen kan du sende en fullmektig.

No Picture
Beboerguide

Generalforsamling og styret

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ. I Borettslagsloven er det fastsatt at det skal avholdes årlig generalforsamling. Den har også en rekke detaljerte bestemmelser om hvem som har stemmerett, hva som skal behandles, når innkallingen skal sendes osv.