No Picture
Beboerguide

Heiser

Lek eller unødvendig opphold i heisene er strengt forbudt. Feil/skader meldes uten opphør til vaktmester personlig eller skriftlig til vaktmesters postkasse i Ammerudveien 58. Borettslaget har serviceavtale med KONE Heis AS.  

No Picture
Beboerguide

Husordensregler

Husordensreglene er vedtatt for at vi skal ha et godt bomiljø. Alle beboere er pliktet til å følge husordensreglene.

No Picture
Beboerguide

IN-ordning

Borettslaget har avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld. Det vil si at andelseier kan nedbetale sin andel av fellesgjelden.

No Picture
Beboerguide

Innskudd og felleskostnader

Da du kjøpte en andel i borettslaget, kjøpte du den til markedspris. Opprinnelig ble hver andel kjøpt fra OBOS (innskudd), som sto som utbygger.

No Picture
Beboerguide

Kjøkken

Det er ikke tillatt å koble avtrekksvifte over komfyr på borettslagets ventilasjon. Det er ikke tillatt å koble vaskemaskin eller oppvaskmaskin inn på varmtvannsnettet. Tilkobling av oppvaskmaskin skal utføres av godkjent rørlegger/elektriker.

Beboerguide

Lading av el-bil

El-biler har blitt stadig vanligere og utgjør en betydelig del av nybilsalget. Dette er en utvikling, som nok vil fortsette.