Foto: Pixabay.com/blende12
Nyheter

Viktig info om dyrehold

Vi minner om at det ikke er tillatt å holde dyr i borettslaget. Unntaket fra dette er hund hvor det er undertegnet egen hundekontrakt samt innekatt. Dette er nedfelt i våre husordensregler, sist endret på generalforsamlingen 4. juni 2015.

Foto: Pixabay.com/vardansevan
Nyheter

Hasjrøyking i borettslaget

Styret har mottatt klager fra beboere på at det røykes hasj i borettslaget. Styret videreformidler informasjon om dette videre til Politiet.

Nyheter

Coronatiltak og bruk av vaskeriene

Med bakgrunn i myndighetenes innstramminger i tiltakene for å hindre spredning av Covid-19 gjøres bruk av vaskeriene inntil videre gratis.

Nyheter

Nye parkeringskontrakter

Alle som leier garasje- eller parkeringsplass får nå tilsendt oppsigelse av den gamle kontrakten og tilbud om ny.